Ansökan / Jäsenhakemus / Application

Du kan ansöka om att gå med i klubben antingen med din egen kajak eller som en bruksrättsmedlem med rätt begagna dig av klubbens utrustning. Våra nya medlemmar måste ha genomfört en kajakpaddlingskurs av Meloja 1 nivå eller högre, och/eller ha lång erfarenhet av kajakpaddling. Styrelsen fattar beslut om godkännande av ansökan. Beslutet påverkas av bland annat av den sökandes erfarenhet och aktivitet inom kajakpaddling och av tillgången på förvaringsutrymme för kajaker.

Ytterligare information om medlemskap tillhandahålls av styrelsen: drumsopaddlarklubb (at) gmail.com.