Drumsö Paddlarklubb rf

Melontaseura DPK ry

DPK

Välkommen till Drumsö paddlarklubbs sidor!/ Tervetuloa Melontaseura DPK:n sivuille!

Drumsö paddlarklubb grundades 30.4.1935. Vi har idag cirka 125 medlemmar./ Drumsö Paddlarklubb perustettiin 30.4.1935. Nykyään jäseniä on noin 125.
Klubben har sina utrymmen på Kasinovikens strand på Drumsö./ Kerhotilat sijaitsevat Lauttasaaressa Kasinonlahden rannnalla.
Verksamheten består främst av konditions- och rekreationspaddling./ Toiminta painottuu kunto- ja virkistysmelontaan.

 
Drumsö runt 2017 All rights reserved Guy
 

Medlemmarnas paddlingsberättelser och paddlingsbilder är välkomna till hemsidan.
Jäsenten melontatarinat ja -kuvat ovat tervetulleita kotisivulle.

 

TREVLIG SOMMARPADDLING!

HYVÄÄ KESÄMELONTAA!

VÄDER / SÄÄ

Länkar / Linkit:

Helsinki Testbed

Foreca

Regn / Sade

Havsväder / Merisää

Väderkamera / Kelikamera

Vindmätare / Tuulimittari