Drumsö Paddlarklubb rf

Melontaseura DPK ry

DPK

Välkommen till Drumsö paddlarklubbs sidor!/ Tervetuloa Melontaseura DPK:n sivuille!

Drumsö paddlarklubb grundades 30.4.1935. Medlemsantalet är idag ungefär 125./ Drumsö Paddlarklubb perustettiin 30.4.1935. Nykyään jäseniä on noin 125.
Klubben har sina utrymmen på Kasinovikens strand på Drumsö./ Kerhotilat sijaitsevat Lauttasaaressa Kasinolahden rannnalla.
Verksamheten består främst av konditions- och rekreationspaddling./ Toiminta painottuu kunto- ja virkistysmelontaan.

 
Drumsö runt 2017 All rights reserved Guy
 

Medlemmarnas paddlingsberättelser och paddlingsbilder är välkomna till hemsidan.
Jäsenten melontatarinoita ja melontakuvia ovat tervelulleita kotisivulle.

 

Kallelse till Drumsö Paddlarklubb rf höstmöte.
Tid 2.11.2020 klo 18.00. Plats klubbskjulet.

Kutsu Drumsö Paddlarklubb ry syyskokoukseen.
Aika 2.11.2020 klo. 18.00. Paikka kerhotila.

Link/Linkki: Möteskallelse och arbetsordning/Kokouskutsu ja työjärjestys

DPK 2020 Höstmöte Syyskokous

Mötesmaterialet finns till påseende i klubbskjulet från 26.10.2020./
Kokousmateriaali on nähtävillä kerholla 26.10.2020 lähtien.VÄDER / SÄÄ

Länkar / Linkkit:

Helsinki Testbed

Foreca

Regn / Sade

Havsväder / Merisää