Styrelse och funktionärer / Hallitus ja toimihenkilöt

DPK Lippu

Kontakt till DPK styrelsen / Yhteydenotot DPK:n hallitukseen: drumsopaddlarklubb (at) gmail.com 

Ordförande / Puheenjohtaja: Jonna Piiparinen, 044 550 7616

Viceordförande / Varapuheenjohtaja: Veijo Kinnunen (medlemsregister / jäsenrekisteri)

Sekreterare / Sihteeri: Henna Launistola

Skattmästare / Taloushenkilö: Meiri Siivola (kontakt med Helsingfors stad / yhteydet Helsingin kaupunkiin)

Medlem / Jäsen: Linda Corin (information / tiedotus)

Medlem / Jäsen: Henrik von Martens (turer, kurser / retket, kurssit)

Styrelsesuppleant / Varajäsen: Guy Hellström (trädgård, kök / puutarha, keittiö)

Klubbmästare / Vajamestari: Niklas Rönneberg, 040 580 0814

DPK:s utrustning / Seuran melontakalusto: Mikko Suominen 

Bruksrättmedlammarna / Käyttöoikeusjäsenet: Henna Launistola, DPKkayttooikeus (at) gmail.com

Hemsida / Kotisivut: Ekaterina Tsapaeva