Styrelse och funktionärer / Hallitus ja toimihenkilöt

DPK Lippu

Kontakt till DPK styrelsen / Yhteydenotot DPK:n hallitukseen: drumsopaddlarklubb (at) gmail.com 

Ordförande / Puheenjohtaja: Jonna Piiparinen, 044 550 7616

Viceordförande / Varapuheenjohtaja: Aarne Åberg

Sekreterare / Sihteeri: Henna Launistola

Skattmästare / Taloushenkilö: Meiri Siivola (kontakt med Helsingfors stad / yhteydet Helsingin kaupunkiin)

Medlem / Jäsen: Veijo Kinnunen (medlemsregister / jäsenrekisteri)

Medlem / Jäsen: Peter Östberg (turer, kurser / retket, kurssit)

Styrelsesuppleant / Varajäsen: Guy Hellström (trädgård, kök / puutarha, keittiö)

Klubbmästare / Vajamestari: Niklas Rönneberg, 040 580 0814

Bruksrättmedlammarna / Käyttöoikeusjäsenet: Henna Launistola, DPKkayttooikeus (at) gmail.com

Hemsida / Kotisivut: Ekaterina Tsapaeva