Protokoll / Pöytäkirjat

DPK Vårmöte / Kevätkokous 2022

DPK Höstmöte / Syyskokous 2021

DPK Vårmöte / Kevätkokous 2021

DPK Höstmöte / Syyskokous 2020

DPK Höstmöte / Syyskokous 2019

DPK Vårmöte / Kevätkokous 2019

Toimintakertomus 2018

DPK Höstmöte / Syyskokous 2018

DPK Vårmöte / Kevätkokous 2018

DPK Höstmötet / Syyskokous 2017

DPK Höstmöte – Syyskokous 2016

DPK Vårmöte – Kevätkokous 2016

DPK Höstmöte – Syyskokous 2015

DPK Vårmöte – Kevätkokous 2015

DPK Höstmöte – Syyskokous 2014

DPK Vårmöte – Kevätkokous 2014

DPK Bilagor vårmöte – Liitteet kevätkokous 2015

DPK Höstmöte – Syyskokous 2013