Jäsenyys

DPK har cirka 125 medlemmar. / Melontaseura DPK:ssa on noin 125 jäsentä.

Medlemsansökan gör du här / Jäsenhakemuksen löydät täältä

Ansökan / Hakemus

melonta4
Medlemmar på tur / Jäseniä retkellä